Cách chuyển danh bạ từ điện thoại Lumia sang điện thoại Samsung Galaxy

Hướng dẫn chi tiết cách chuyển danh bạ từ điện thoại Microsoft Lumia 430, Lumia 435, Nokia Lumia 520, Lumia 525, Microsoft Lumia 532, Lumia 535, Lumia 540, Lumia 620, Lumia 625, Lumia 630, Lumia 635, Lumia 640, Lumia 640 XL, Nokia Lumia 720… sang điện thoại Samsung Galaxy Trend Plus, V plus, Galaxy J1, J5, J7, Core, Galaxy Core 2, Core Prime, Grand Prime G530, Galaxy A3, A5, A7, A8…

Tiếp tục đọc

Cách cập nhật hệ điều hành Android lên phiên bản mới nhất cho điện thoại Samsung Galaxy

Hướng dẫn chi tiết cách cập nhật hệ điều hành Android lên phiên bản mới nhất cho điện thoại Samsung Galaxy V plus, Galaxy J1, Galaxy J5, Galaxy J7, Galaxy Core, Galaxy Core 2, Galaxy Core Prime, Galaxy Grand Prime G530, Galaxy A3, Galaxy A5, Galaxy A7, Galaxy A8, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge Plus, Galaxy Note N7000, Galaxy Note 2, Galaxy Note 3, Galaxy Note 4, Galaxy Note 5…

Tiếp tục đọc

Cách chuyển danh bạ từ điện thoại Samsung Galaxy sang điện thoại Lumia

Hướng dẫn cách chuyển danh bạ từ điện thoại Samsung Galaxy Y, Trend Plus, V plus, Galaxy J1, J5, J7, Core, Galaxy Core 2, Core Prime, Grand Prime G530, Galaxy A3, A5, A7, A8… sang điện thoại Microsoft Lumia 430, Lumia 435, Nokia Lumia 520, Lumia 525, Microsoft Lumia 532, Lumia 535, Lumia 540, Lumia 620, Lumia 625, Lumia 630, Lumia 635, Lumia 640, Lumia 640 XL, Nokia Lumia 720…

Tiếp tục đọc

Cách thay đổi hình nền cho điện thoại Lumia 430, 435, 520, 525, 640, 640 XL, 730…

Hướng dẫn cách đổi hình nền cho điện thoại Lumia như Microsoft Lumia 430, Lumia 435, Nokia Lumia 520, Lumia 525, Microsoft Lumia 532, Lumia 535, Lumia 540, Lumia 620, Lumia 625, Lumia 630, Lumia 635, Lumia 640 XL, Lumia 725, Lumia 730, Lumia 735, Lumia 822, Lumia 825, Lumia 830, Lumia 920, Lumia 925…

Tiếp tục đọc